Rapport Seks onder je 25e

27-03-2019

28 maart 2019 is het rapport Seks onder je 25e vso, sexuele gezondheid van jongeren in cluster 3 en 4 van het voortgezet speciaal onderwijs gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland. Leerkrachten van vso-scholen hebben meegewerkt aan het opstellen van de vragenlijst en methodieken om met leerlingen te spreken.

Het rapport concludeert dat jongeren van cluster 3 en 4 wat betreft verliefdheid en relaties niet verschillen van leerlingen in het regulier onderwijs. De meesten zijn weleens verliefd geweest of hebben een relatie gehad.

Zoenen en seks

Op het gebied van zoenen en seks constateert het onderzoek wel verschillen. De meest in het oog springende conclusie is dat een kwart van de meisjes op vmbo+ en een derde van de pro meisjes van cluster 4 ooit in haar leven gedwongen is tot seksuele handelingen, tegenover 7% van de meisjes in het regulier onderwijs. Een kwart van de cluster 4 meisjes heeft wel eens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf aan iemand gestuurd, tegenover 6% van de meisjes op reguliere scholen. De onderzoekers geven wel aan dat het onderzoek is uitgevoerd bij een kleine groep jongeren waardoor de zekerheidsmarges groter zijn dan normaal.

Wij adviseren onze leden de bevindingen van Rutgers te delen binnen de school en vragen aandacht voor de adviezen uit het rapport. Daarbij is goede voorlichting op vso-scholen van groot belang.We willen wel benadrukken dat er geen causaal verband is tussen het zitten op een cluster 3 of 4 school en de getrokken conclusies. Het gaat hierbij om kwetsbare jongeren, die blijkbaar ook kwetsbaar(der) zijn voor sexueel intimiderend gedrag. Bij een eerder onderzoek (Monitor Sociale Veiligheid 2018), waarin ook wordt gevraagd naar ervaringen met sexueel geweld gaf 96% van de leerlingen op het vso en pro aan zich veilig te voelen op school.

Lees in de bijlage het gehele rapport van Rutgers en Soa Aids Nederland.
Of klik hier voor meer informatie.

Download

Seks onder 25e.pdf