Variawet Passend onderwijs en kwaliteit (v)so

04-09-2019

Een groot deel van de Variawet Passend onderwijs en kwaliteit (v)so (ook wel afwijken in onderwijstijd genoemd) is in werking getreden. Met deze wet is een aantal wijzigingen van diverse wetten geregeld. Het betreft verschillende technische en kleine beleidsmatige wijzigingen.

De beleidsmatige wijzigingen zijn ‘reparaties’ of nadere regelgeving waarvan de noodzaak onder andere naar voren is gekomen bij de behandeling van de verschillende wetten of bij de uitwerking in lagere regelgeving. Voor meer informatie <klik hier> of <klik hier>.

Voor beleidsregel inzake het instemmen met afwijking onderwijstijd <klik hier>