Special Verrassend Passend: barrières voor (financiële) samenwerking onderwijs-jeugd doorbroken

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede (financiële) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen, maar met durf, creativiteit en een gezamenlijke focus en investeringen, is wel degelijk veel mogelijk. Dat is de kernboodschap van de nieuwe special Verrassend Passend, die deze keer gaat over de ‘combinatie onderwijs-jeugd middelen’. In acht praktijkvoorbeelden laten onderwijs en jeugdhulp zien hoe zij mooie oplossingen hebben gevonden en krachtige samenwerking hebben gerealiseerd.

Bij deze samenwerking hebben de betrokken professionals uit onderwijs en jeugdhulp te maken met andere organisatieculturen en met andere regelgeving en geldstromen, doordat onderwijs en jeugdzorg onder verschillende wetten vallen. Dit kan het lastig maken om tot een gezamenlijke aanpak te komen, waarbij ook goede financieringsafspraken zijn gemaakt en bijvoorbeeld budgetten worden samengevoegd. Toch lukt het steeds vaker om wel tot kansrijke (financiële) samenwerking te komen.

De handen ineen

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller: “Op steeds meer plaatsen in het land slaan scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties en gemeenten de handen ineen. Het is mooi om te zien hoe zij barrières weten te doorbreken, en een gezamenlijke visie, aanpak en financiering weten te creëren. Het belang van het kind staat hierbij ook altijd centraal, ondanks de soms lastige kaders en omstandigheden. Deze goede samenwerking tussen onderwijs en zorg is ontzettend belangrijk; het is cruciaal om alle kinderen de ondersteuning en zorg te kunnen bieden die zij op school nodig hebben, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

Download

Download hier de special Verrassend Passend – Combinatie Onderwijs – Jeugd middelen