Overzicht eindtoetsen PO en S(B)O

15-12-2019

Sinds dit schooljaar zijn ook S(B)O scholen verplicht om de eindtoets af te nemen bij schoolverlaters.

Het ministerie van Onderwijs heeft de afgelopen maanden drie bijeenkomsten georganiseerd om scholen te informeren over de verplichte eindtoets. Tijdens deze bijeenkomsten bleek er veel vraag naar een overzicht van de mogelijkheden van de vijf goedgekeurde toetsaanbieders.

Op verzoek van OCW heeft LECSO daarom een overzicht gemaakt van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de vijf verschillende eindtoetsen. Het overzicht kan het maken van een keuze voor eeen eindtoets vergemakkelijken.

N.B. De in het overzicht opgenomen informatie is aangeleverd door de toetsaanbieders. Door LECSO (of anderen) is niet getoetst of de aangeleverde informatie daadwerkelijk klopt.