Toezicht op naleving van de zorgplicht

15-12-2019

De inspectie van het onderwijs meldt dat vanaf 1 november jl. toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel  wordt van elke vierjaarlijks onderzoek of voorbereiding daarop. Zij gaat toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs zoals vastgelegd is in de wet.

Houdt een school zich niet aan de zorgplicht, dan zal inspectie de school eerst de mogelijkheid geven om verbeteringen door te voeren. Komen deze er niet dan zal uiteindelijk gekort worden op het onderwijsbudget voor de school.

De kern van de wet Passend Onderwijs is de zorgplicht voor passend onderwijs. Op grond hiervan dienden de scholen in het funderend onderwijs op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier passend onderwijs te realiseren. Scholen moeten deze zorgplicht vervullen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze moeten ervoor zorgen dat deze leerlingen altijd een passende plek krijgen.