GO op bezoek bij Talryk

01-07-2020

Talryk is gevestigd in een prachtig gebouw met veel mogelijkheden en faciliteiten. Onder het motto: “Samen werken aan jouw toekomst’ worden leerlingen hier voorbereid op hun toekomst en het inkleuren van hun naschoolse leven.

Daar is hun onderwijs op gericht.

VSO Talryk biedt echt ontwikkelings- en praktijkgericht onderwijs dat tot doel heeft om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij deel te laten nemen. Daarbij wordt de lat hoog gelegd. Hoewel de basis al goed is, willen ze de komende jaren nog een verbeterslag maken.

De nieuwe, ambitieuze schoolleider gaat hier samen met zijn team mee aan de slag. Uitgangspunten hierbij zijn dat de leerling centraal staat, er gewerkt wordt vanuit de bedoeling (en niet vanuit het systeem) en er echt teamwerk wordt geleverd. Zo wordt er gewerkt aan een nog betere organisatie.

Er wordt gekeken naar de individuele mogelijkheden van de leerling. Leerlingen oriënteren zich breed op de maatschappij, o.a. door stages, workshops en lessen in de klas. Zo wordt er samen gewerkt aan de toekomst van de leerling.

De school heeft ook een sterke visie op ontwikkeling. Ook het leren omgaan met tegenslagen is een must!

We laten een teamlid aan het woord:

Deze school heeft een echte passie voor leerlingen in de knel!

Vol energie en verwondering gaan we weer verder.