Lessen van onbevoegden gelden niet als onderwijstijd

08-07-2020

Lessen die gegeven worden door onbevoegden mogen niet tellen als onderwijstijd, zo stelt de Tweede Kamer. In de laatste week voor het zomerreces stemde de Kamer voor een motie van GroenLinks, SP, PvdA en D66 die dit moet regelen. Eerder gaf de minister scholen in de G5 met een lerarentekort de ruimte om maximaal 22 uur per maand onbevoegden voor de klas te zetten om de tekorten tijdelijk op te vangen.

Verschillende fracties spraken zich in het debat over onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen uit tegen het voor de klas zetten van onbevoegden, ook als het om een noodoplossing gaat. Zo vindt de oppositie dat deze maatregel het beroep van leraar devalueert. Minister Slob gaf aan dat hij de inzet van onbevoegden apart gaat registeren en zal rapporteren aan de Kamer.