Het lerarentekort raakt kwetsbare kinderen het hardst

14-07-2020

Het lerarentekort slaat ook in het speciaal onderwijs erg hard toe. Tijdens een ‘werksessie lerarentekort V(S)O’ op 2 juli jl. gingen zo’n 60 deelnemers aan de hand van drie pitches in gesprek over oplossingsrichtingen met betrekking tot dit probleem. Zoals: meer studenten naar het speciaal onderwijs, meer diversiteit in teams en het intensiveren van de samenwerking tussen opleidingen en het werkveld.

In groepen bespraken de deelnemers wat er landelijk en regionaal nodig is bij de aanpak van de tekorten. Waarbij onderwerpen aan de orde kwamen als: de schotten tussen onderwijs en zorg, het aantrekkelijker maken van het speciaal onderwijs voor studenten, de vertegenwoordiging van het speciaal onderwijs binnen de opleidingsscholen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een regionale aanpak van de tekorten.

Een uitgebreidere weergave van de werksessie? Lees het verslag hier