Handhaving leerplicht weer mogelijk bij schoolverzuim dat niet aan corona gerelateerd is

Handhaving van de leerplicht wordt weer mogelijk bij schoolverzuim dat niet aan corona gerelateerd is. Dat heeft minister Slob aangekondigd in het Kamerdebat over onderwijs en corona van 17 juni 2020 jl. Het Ministerie van OCW heeft samen met Ingrado gewerkt aan een stappenplan voor het opstarten van handhavend optreden door de leerplichtambtenaar. In dit stappenplan is beschreven in welke situaties handhaving vanaf nu weer mogelijk is.