Nieuw Servicedocument OCW COVID-19

Door OCW is in samenwerking een servicedocument 2.0 voor scholen opgesteld met informatie over allerlei relevante onderwerpen:

  • Afstemming en samenwerking
  • Brugklassers – van primair naar voortgezet onderwijs
  • Eindtoets, schoolexamens en centraal examens
  • Bestrijden achterstanden
  • Kinderen met een kwetsbare gezondheid en corona-angst
  • Verzuim, onderwijstijd-leerplicht
  • Mondkapjes

Zij hebben dit besturen ter informatie toegestuurd. Tussentijds worden regelmatig nieuwsberichten verstuurd met daarin informatie over actuele vraagstukken. In de bijlage de brief en het services document. Mocht je vragen hebben laat het ons weten!

Download