Nice to know week 40

De lerende leraar in de schijnwerpers!

Tijdens De week van Samen Opleiden, van maandag 5 tot en met vrijdag 9 oktober 2020, wordt de lerende leraar in de schijnwerpers gezet.

Er zijn veel ontwikkelingen in het veld die van grote invloed zijn op het beroep van de leraar en op de eisen die aan leraren worden gesteld. Ontwikkelingen die niet alleen de leraar raken, maar die er ook voor zorgen dat instituten, besturen/scholen en partnerschappen de handen ineen moeten slaan om samen een aanpak te hebben voor 1) het lerarentekort in hun regio, 2) de loopbaanontwikkeling en de aantrekkelijkheid van het beroep leraar en 3) de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en innovatie in de regio.

Lees hier verder voor onder andere de praktische informatie.

Richtlijnen melden ongeoorloofd verzuim

Er leven in verband met het coronavirus veel vragen over het melden van verzuim. Moet verzuim vanwege thuisquarantaine wel of niet worden gemeld? En welke regels gelden voor het melden van verzuim bij online onderwijs? Op de website van DUO kunt vind je de meest recente richtlijnen voor het melden van verzuim. 

Onderzoek naar schoolloopbanen van kwetsbare leerlingen die uitstromen naar de entreeopleiding (mbo)

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de schoolloopbanen van kwetsbare leerlingen die uitstromen naar een entreeopleiding (mbo). Voor dit onderzoek selecteerden we 15 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en 15 scholen voor primair of speciaal onderwijs waar veel leerlingen vandaan komen die naar entreeopleidingen uitgestroomd zijn of gaan uitstromen. Uit dit themaonderzoek blijkt dat de begeleiding van kwetsbare leerlingen in de overgang naar vervolgonderwijs te veel afhankelijk is van individuele initiatieven van leerkrachten, ketenpartners en andere begeleiders. De begeleiding zou meer moeten worden ingebed in en ondersteund met afspraken en structurele samenwerking tussen scholen en ketenpartners. Lees het rapport over de schoolloopbanen van kwetsbare leerlingen die uitstromen naar de entreeopleiding.

Weer aanwezig op school is vernieuwd

De vernieuwde site weeraanwezigopschool.nl geeft schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren praktische informatie over het onderwijs en corona. Op de site vind je handvatten voor het gesprek met leerlingen en hun ouders over aanwezigheid en veiligheid op school.

Nieuw is de pagina met een overzicht van de helpdesks voor het stellen van vragen. Ook is er nu informatie over het opstarten en vormgeven van (afstands-) onderwijs en de afwegingen en geldende richtlijnen voor het (speciaal) onderwijs. De site is ontwikkeld om schooluitval door corona nu en in de toekomst te voorkomen.