Kamer debat evaluatie passend onderwijs & media

Over de evaluatie passend onderwijs waarover we eerder jullie al informeerde vond op 16 november het debat in de kamer plaats. Er is ook aandacht afgelopen dagen voor dit onderwerp in de media. ‘Nice to know’ wellicht.

Het passend onderwijs is nog geen succes verhaal

Er lijkt weinig verbeterd sinds de invoering van passend onderwijs, maar experts willen niet van mislukking spreken. In elk systeem lopen kinderen vast.”

School in de kloof tussen het wettelijke ideaal en de dagelijkse praktijk

Schoolbestuurder Rion Pennings (HUB) geeft aan dat onderwijs en zorg al jaren moeilijk te combineren is vanwege de verschillende departementen waar ze onder vallen. ‘Waarom geen minister van jeugd die over beide potten centen gaat?’ Schooldirecteur Manja Ockhuizen hekelt de bureaucratie en ingewikkelde financieringsstromen: ‘Als een school iets wil regelen voor een leerling met onderwijs én zorg, is het afhankelijk van de gemeente waar hij woont of dat lukt, zegt Ockhuizen. ‘De ene gemeente is makkelijk, de andere moeilijk. Terwijl wij prachtige ideeën hebben.’ De situatie van thuiszitters noemt Pennings ‘schrijnend’ in de krant. Waar de oorzaak ligt? ‘Die kan bij de school liggen, de gemeente, bij ouders, het samenwerkingsverband, de zorg, de wachtlijsten. Maar één ding is zeker: de oorzaak ligt níet bij het kind.’

Passend onderwijs mislukt op de meeste scholen maar soms is het wel een succes

Passend onderwijs leek in 2014 dé oplossing. Het moest ervoor zorgen dat meer leerlingen op een gewone school konden blijven. Na 6 jaar lijkt dat nog maar weinig succes te hebben. Maar niet overal: op sommige scholen werkt het wél. “De gedachte was: we zorgen voor wat extra geld en voor wat bijscholing en dan komt het wel goed. Maar zo simpel ligt het niet”, zegt voorzitter van het Landelijke Expertisecentrum Speciaal Onderwijs Wim Ludeke. Volgens Ludeke willen we vooral veel te snel resultaten zien: “Dit gaat echt 10 tot 15 jaar duren.”

Wat is er naar voren gekomen in het debat. Je kan het hier lezen.