Belangrijke signaleringsrol van scholen bij kindermishandeling

25-11-2020

Veel kinderen of jongeren hebben te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld. Het signaleren van scholen is met name belangrijk bij (vermoedens van) kindermishandeling en indien aan de orde, bieden of organiseren van hulp. De onderwijspartijen van de Beweging tegen Kindermishandeling (BtK) ontwikkelden daarom een Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs met bijbehorende infographic.

Het melden en de opvolging ervan loopt nu niet altijd zoals het zou moeten, is geconstateerd.  Mede in dat kader is de Hogeschool Utrecht samen met Veilig Thuis een project gestart om te onderzoeken wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn bij leraren in het primair onderwijs in hun aanpak tegen kindermishandeling. Het project heeft als doel de samenwerking tussen school en Veilig Thuis te optimaliseren, zodat hulp sneller, dan wel beter geboden kan worden. Meer weten over het project? Lees verder op de site van de Hogeschool Utrecht.