Internetconsultatie leerrecht

04-01-2021

De Leerplichtwet wordt aangepast op het recht op onderwijs, zoals in het Kinderrechtenverdrag. Jongeren krijgen het recht op zo volledig mogelijke ontplooiing. De positie van de jeugdarts op school wordt expliciet en versterkt. Samenwerkingsverbanden krijgen een meldingsplicht bij de jeugdarts bij (dreigende) uitval, zodat er tijdig adequate maatregelen worden geformuleerd voor het ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden.

Einddatum

De consultatie loopt tot 15 januari 2021. Meer informatie en een link naar het invulformulier vind je hier.