Servicedocument voor schoolbesturen versie 23 januari en aanvulling 3 februari

Thema: Corona

03-02-2021

Het servicedocument voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus COVID-19 – versie 23 januari en aanvulling 3 februari zijn door OCW gecommuniceerd en hier te downloaden. Dit servicedocument geeft schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs handvatten bij de uitvoering van de landelijke maatregelen COVID-19. Daarnaast bevat het richtlijnen voor het heropenen van de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs per 8 februari 2021.

Extra duiding

We hebben steeds aangegeven dat er een duidelijke communicatie moet plaatsvinden. Echter je ontkomt er niet aan om soms nog iets meer duiding te geven. Deze duiding hebben we jullie via de mail laten toekomen. Deze boodschap is hier terug te lezen.

Voor het vso blijven de bestaande regelingen onverkort van kracht zoals beschreven in het servicedocument van 23 januari. Hierin zijn geen veranderingen gekomen. Er is een eerste versie servicedocument gecommuniceerd, waarin een zin stond die (logischerwijs) anders gelezen, geïnterpreteerd kon worden. Deze is verwijderd.

Wil je ons zaken meegeven? Reacties kun je hier kwijt. We bestuderen ze en nemen ze mee richting de tafels.