Scholen worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Thema: Corona

12-02-2021

Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus.

De inspectie speelt op verschillende manieren in op de coronacrisis. Dit doen ze onder meer met onderzoek op afstand en waar mogelijk door compacte vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en hun scholen of opleidingen. Ook onderzoeken we afstandsonderwijs, de effecten van de coronacrisis op de onderwijsresultaten en de achterstanden van leerlingen en studenten.

In hun oordelen houden ze nu ook al rekening met de omstandigheden, bijvoorbeeld ten aanzien van onderwijstijd. Komend schooljaar willen we dat ook doen ten aanzien van de onderwijsresultaten. Daarbij gaat het om de resultaten van onder meer de eindtoets en het eindexamen. De beperkingen als gevolg van het coronavirus beïnvloeden immers deze resultaten, en deze invloed ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen.

Lees er hier meer over