En de nieuwe naam is…

15-02-2021

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in!

Sectorraad GO

Bij een nieuwe vereniging hoort ook een nieuwe naam. Een naam die weergeeft waar wij voor staan en waarop wij trots op zijn. En die de lading dekt. Wij gaan na nauw overleg met onze leden verder als Sectorraad GO. De sectorraad die gaat voor het gespecialiseerd onderwijs en dit wil doen in nauwe samenwerking met vele partijen.

Hoe ziet Sectorraad GO eruit?

Om de groei naar een volwassen en professionele netwerkorganisatie te maken, vinden er aanpassingen plaats in het bestuur en het bureau van de Sectorraad GO. Dat proces is momenteel in volle gang, met als uitgangspunt dat wij een laagdrempelige en efficiënte organisatie blijven voor onze leden en een betrouwbare, deskundige netwerkpartner voor alle partijen met wie wij samenwerken. Raden, bonden, de ministeries, ouder- en leerlingenorganisaties, opleidingen, iedereen die net als wij een warm hart hebben voor leerlingen.

Verandering bestuur

Om dat goed te kunnen doen, wordt het bureau versterkt zodat wij iedereen optimaal van dienst kunnen zijn. Ook verandert het bestuur: de drie huidige bestuursleden Hinderijke Willemse, Bert Nelissen en Wim Ludeke hebben in een eerdere fase al te kennen gegeven na de totstandkoming van de fusie, ruimte te willen maken voor een nieuwe generatie bestuurders. Hiervoor stellen wij de komende tijd profielen op. In dit kader zal de huidige voorzitter Wim Ludeke per 1 maart aanstaande zijn taken overdragen aan Geert Diever. Geert Diever was al bestuurslid van LECSO en wordt vanaf 1 maart voorzitter. Daarnaast is hij in het dagelijks leven voorzitter van het College van Bestuur van SO Fryslân. Maak kennis met Geert.

Het bestuur van de Sectorraad GO ziet er tot november 2021 als volgt uit:

  • Geert Diever (voorzitter)
  • Hinderijke Willemse (vice voorzitter); aftredend november 2021
  • Hans Klaassen (secretaris)
  • Bert Nelissen (penningmeester); aftredend november 2021
  • Suzanne de Koning (lid)
  • Wim Ludeke (lid); aftredend november 2021

Wij zijn er voor Gespecialiseerd Onderwijs

Een nieuwe organisatie, een nieuwe naam en een nieuwe website. Wat blijft is onze intentie: er te zijn voor onze leden en samenwerkingspartners. Wij blijven gaan voor Gespecialiseerd Onderwijs!