Bijzonder hoogleraar Onderwijs en zorg in het gespecialiseerd onderwijs; Peer van der Helm

Peer van der Helm is per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar en zorg voor leerlingen met cognitieve beperkingen en gedragsproblemen in het speciaal onderwijs, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is gezamenlijk ingesteld door zes organisaties in het gespecialiseerd onderwijs, waaronder de Sectorraad GO. Van der Helm combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn functies als lector Residentiële Jeugdzorg bij de Hogeschool Leiden.

In zijn onderzoek richt Van der Helm zich onder meer op het leef- en leerklimaat voor jongeren die het in de samenleving minder getroffen hebben, bijvoorbeeld in de jeugdzorg en (jeugd) GGZ en forensische zorg, het speciaal onderwijs, de maatschappelijke opvang en gezinshuizen. Ook bestudeert hij het werkklimaat onder medewerkers van instellingen en het speciaal onderwijs. Het uiteindelijke doel is bij te dragen aan het verbeteren van het klimaat en de behandeling in en buiten de instellingen om daarmee de ontwikkelingskansen van jongeren en jongvolwassenen te vergroten. Van der Helms onderzoek heeft navolging gekregen in verschillende landen en universiteiten binnen- en buiten Europa.

In een gesprek gingen we met hem de diepte in. Lees hier meer.