Informatie over Zelftesten OCW

02-04-2021

De komende tijd gaat OCW de bestaande coronamaatregelen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs aanvullen met de inzet van zelftesten bij onderwijspersoneel.

Dit houdt in dat vanaf half april zelftesten bij uw school worden afgeleverd. In deze brief voor het sbo-so en deze brief voor het vso legt OCW uit wat dit betekent voor school/scholen en medewerkers.

Om direct gebruik te kunnen maken van de zelftesten, is het van belang dat we nu alvast voorbereidingen treffen. Eén van die voorbereidingen is het bespreken van deze brief met personeel en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

We zijn met OCW in overleg hoe dit goed in te richten voor de leerlingen die vanwege hun belemmering niet zelf een test kunnen afnemen (door b.v. een verminderde handfunctie) maar dit wel willen. Dit is nu nog helaas niet duidelijk! Wordt vervolgd dus.