Later selecteren & beter differentiëren geeft meer kansen

15-04-2021

Het onderwijssysteem faalt op een belangrijk punt: leerlingen krijgen onvoldoende kans op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling. De coronacrisis versterkt dit. Nederland doet hiermee al jaren leerlingen tekort en de economie en samenleving lopen talent mis.

Aldus de Onderwijsraad en daarom adviseert deze: Later selecteren, beter differentiëren: stel het moment van selectie naar een schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit tot na een brede brugperiode. En bied, veel meer dan nu, flexibel onderwijs op maat, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen.

Doorgaande ontwikkellijn

Samen met de sectorraden willen we o.a. toewerken naar een nieuw stelsel met een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 18 jaar. Één Wet voor het funderend onderwijs past daarbij. Het schooladvies is niet langer een carrièreadvies. Leerlingen kiezen als zij daaraan toe zijn. Daarvoor is flexibilisering van de onderbouw van het voortgezet onderwijs nodig: Alle leerlingen en studenten krijgen de kans om per vak of leergebied tot hun best passende niveau te komen, we werken modulair. 

De kwalificerende fase

In dit nieuwe stelsel kiest de leerling aan het eind van de funderende fase (rond 15 jaar), afhankelijk van zijn/haar capaciteiten en interesses, voor een vervolg in de beroepsgerichte of academische stroom. Die noemen we de kwalificerende fase. Om alle leerlingen de beste kansen te bieden, moeten ze kunnen rekenen op intensieve, hoogwaardige begeleiding en (extra) ondersteuning.

Download hier het advies van de Onderwijsraad: Later selecteren, beter differentiëren