Overzicht steunpakketten jeugd

18-06-2021

Wat is er nog meer aan extra inzet naast het NPO. Om hier wat meer inzicht en/of overzicht in te krijgen heeft NJi een stappenplan gemaakt.

Dit stappenplan is bedoeld voor gemeenten en onderwijs (schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs) die voor de gezamenlijke opgave staan om een plan te maken rondom het herstel en perspectief voor de jeugd na coronatijd. Het geeft handvatten om vanuit een gezamenlijke analyse te komen tot een samenhangende aanpak.

Dit stappenplan helpt om de krachten op het gebied van onderwijs en zorg te bundelen, nog beter te doen wat kinderen en jongeren nodig hebben, de gezamenlijke opgave te vertalen naar een concreet plan en duurzame resultaten te bereiken voor kinderen en jongeren.

Het stappenplan bestaat uit zeven stappen:

Per stap wordt beschreven wat het resultaat is, wat de stap inhoudt en welke vragen daarbij leidend zijn. In het werkblad worden meer informatie en handvatten gegeven om deze stap met de werkgroep te gaan zetten. Dit stappenplan is geen blauwdruk, maar biedt een leidraad voor een continu proces van leren en verbeteren.Het stappenplan, de aanleiding, werkwijze en de Webinars die over het stappenplan worden gegeven zijn te vinden op deze website.