Nieuwe versie servicedocument – QenA

Thema: Corona

09-07-2021

In dit document (versie 9 juli) geeft OCW antwoord op de vragen, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, inclusief de coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen.

Het is de bedoeling dat de scholen zich houden aan de richtlijnen in dit document. Echter, niemand is tot het onmogelijke gehouden. De sector heeft protocollen opgesteld die een belangrijke rol vervullen om op een heldere wijze duiding en een praktische handreiking te geven aan de richtlijnen die gelden.

Gezamenlijk wordt daarnaast regelmatig bezien of de maatregelen, aanwijzingen en tips geactualiseerd moeten worden. Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Naast de servicedocumenten zijn er nieuwe overzichten van vragen en antwoorden.

Hier vind je de nieuwe overzichten van vragen en antwoorden s(b)o en v(s)o.

Zie ook Les op afstand.