Week van Inclusief Onderwijs

06-09-2021

Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en jongeren samen in de klas goed onderwijs genieten.

Ook de leerlingen met een chronische aandoening en met gedrags- of leerproblemen die extra zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben.

Daarom organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs van 27 september tot en met 1 oktober 2021. Deelname is online en gratis.

Tijdens de week staan we stil bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die nu al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden. We gaan ook met verschillende partijen in gesprek over hoe we de route naar inclusief onderwijs kunnen versnellen.

Daarnaast gaat JongPIT, de stichting voor en door jongeren met een chronische aandoening, met enkele inclusieve scholen tijdens een bijeenkomst in gesprek met leden van de Tweede Kamer om hen te informeren over de stand van zaken omtrent inclusief onderwijs, ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

Bovendien worden in deze week bijdragen geleverd aan het congres van de VO-raad op 30 september en de sectorraad Praktijkonderwijs, op 29 september. Je vind al deze bijeenkomsten toegelicht op www.weekvaninclusiefonderwijs.nl.

Meer details over het progamme en/of aanmelden vind je hier.