Model Privacy Convenant: update

10-09-2021

In dit convenant worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van jongeren (en eventueel hun ouders) in de samenwerking tussen deze partijen.

Het convenant is aangevuld met de verduidelijking van het feit dat verwerken van bijzondere gegevens (in het convenant zijn dat gezondheidsgegevens) alleen kan op basis van een expliciete grondslag in artikel 9 AVG.

De grondslag voor schoolbesturen en de mbo-instellingen is verduidelijkt in het modelconvenant. Verder wordt in het modelconvenant aangekondigd dat er een wetswijziging opkomst is waardoor samenwerkingsverbanden een wettelijke grondslag krijgen om verzuimgegevens te verwerken.

Bekijk hier het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp – versie 18 augustus 2021