Subsidie capaciteitentesten

Thema: NPO

17-09-2021

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen subsidie aanvragen om capaciteitentesten voor leerlingen in de eerste twee leerjaren.

Een capaciteitentest kan scholen helpen inzicht te krijgen in de potentie van leerlingen.

In het schooljaar 2019-2020 hebben basisschoolleerlingen geen eindtoets gemaakt. Daardoor is mogelijk niet iedereen in het voortgezet onderwijs ingestroomd op een niveau dat recht doet aan zijn of haar capaciteiten. Ook door coronavertragingen zijn leerlingen mogelijk niet op een passend niveau terechtgekomen.

Het is daarom – altijd, maar zeker in deze tijd – belangrijk om de ontwikkelingen van leerlingen goed te monitoren, op een manier die past bij de school. Een capaciteitentoets kan hierbij helpend zijn.

Scholen kunnen nu subsidie aanvragen om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen in de eerste twee leerjaren. De capaciteitentest kan scholen en docententeams extra informatie geven over de potentie die een leerling heeft.

Onder meer op basis daarvan kunnen ze hen dan kansrijk begeleiden naar een passend onderwijsniveau. De subsidie kan t/m 4 oktober 2021 worden aangevraagd via de website van DUS-I

Deze subsidieregeling valt net als een aantal andere subsidieregelingen onder het Nationaal Programma Onderwijs. De subsidie is extra aan te vragen naast het vaste bedrag per leerling dat scholen via de lumpsum krijgen in het kader van het NPO. De verantwoording over de subsidieregelingen binnen het NPO wijkt af van de verantwoording over het vaste bedrag per leerling dat scholen ontvangen.

PS scholen dienen zich over de verkregen subsidie voor de capaciteitentoets te verantwoorden in het jaarverslag. Zie ook het overzicht van de tijdelijke financieringsstromen in het onderwijs in het kader van corona.