Onderzoek vertraging examenjaar VMBO

22-09-2021

Net als afgelopen schooljaar doet SPV ook dit schooljaar, op verzoek van OCW, onderzoek naar vertragingen die laatste jaars vmbo- en vso-leerlingen hebben opgelopen. Resultaten van dit onderzoek kunnen invloed hebben op beslissingen over de eindexamens vmbo in 2022.

Naast vmbo-docenten en leidinggevenden vormen ook vso-scholen (docenten en leidinggevenden) de doelgroep van dit onderzoek. Het is belangrijk ook van vso-scholen reactie te krijgen. De link naar het artikel in de nieuwsflits van SVP en de vragenlijst vind je hier.

De vragenlijst kan ingevuld worden tot 12 oktober. Begin november worden de onderzoekresultaten gerapporteerd aan OCW. Begin november informeert SPV je over de uitkomsten van het onderzoek. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!