Minder verschil salarissen po en vo

24-09-2021

Er gaat 500 miljoen euro naar de salarissen van medewerkers in het primair onderwijs om het verschil met hun collega’s in het voortgezet onderwijs te verkleinen.

Het salarisverschil, dat oppositiepartijen en werknemers de loonkloof noemen, is al jaren een twistpunt in Den Haag. De salarissen van medewerkers op (speciale) basisscholen, so en vso zijn onder druk van werknemers en de oppositie al flink (voor sommige functiegroepen en op specifieke scholen) verhoogd, maar zijn nog steeds lager dan die van medewerkers in het voorgezet onderwijs.

Het kabinet zei twee jaar geleden al dat het gelijktrekken van de salarissen aan een volgend kabinet is.