Antwoord op vragen kamer extra beloningsregeling

25-09-2021

Hierbij de reactie van OCW op de schriftelijke vragen Paul Van Meenen (D66).

Dit m.b.t. de extra beloningsregeling voor leerkrachten op gespecialiseerd onderwijs (ingezonden d.d. 1 september 2021). Dit staat in relatie tot onze brief die wij verstuurde eind augustus.

We beraden ons m.b.t. of en hoe we hierop zullen reageren.

tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/extra beloningsregeling

en deze : reactie-op-uw-verzoek-om-uiteen-te-zetten-hoe-de-uitwerking-van-de-regeling-uitpakt-voor-leraren-in-het-speciaal-onderwijs

In dit kader is wellicht dit artikel van Merel van Vroonhoven vanuit een breder perspectief ook nog interessant om te lezen.