IMF: inzet vereist voor scholen

28-09-2021

Het IMF bepleit investeringen in het Nederlandse onderwijs ANP

De Nederlandse economie is de coronapandemie in vergelijking met andere eurolanden goed doorkomen. Vanmorgen concludeerde het Centraal Planbureau (CPB) al dat Nederland relatief goed door de crisis is gekomen, vanmiddag volgde de internationale gemeenschap, bij monde van het IMF, met een positief oordeel.

Knelpunten

Het IMF wijst ook op een tweetal zwakke schakels in de Nederlandse economie: het onderwijs en de woningmarkt.

Nederland investeert in vergelijking met andere EU-landen weinig in het primair onderwijs. De verhouding van het aantal leraren op het aantal leerlingen is in het basis- en voortgezet onderwijs beduidend lager dan het Europese gemiddelde. In coronatijd resulteerde dat in meer kansenongelijkheid en lagere schoolprestaties voor kwetsbare kinderen.

Bron: https://nos.nl/artikel/2399582-imf-economie-goed-uit-crisis-gekomen-meer-inzet-vereist-voor-scholen-wonen-klimaat