Route naar inclusiever onderwijs

26-11-2021

Via Weer Samen Naar School en Passend Onderwijs probeert men al langer een meer inclusief onderwijssysteem te realiseren.

Zowel in ons land als daarbuiten is een debat gaande of een dergelijk ideaal wel te realiseren is en zo ja, hoe we dichter bij dat ideaal kunnen geraken.

In het onderstaande document zet Hans Schuman, een lector bij Hogeschool Utrecht, de stand van zaken rond inclusiever onderwijs op een rij zoals hij dat ziet.