Webinar Corona

Thema: Corona

26-11-2021

Omdat er veel vragen zijn organiseert de PO-Raad samen met ons en het ministerie van OCW een Webinar.

Tijdens dit Webinar praten we je graag bij over de laatste stand van zaken en de coronamaatregelen die gelden voor scholen in het primair en gespecialiseerd onderwijs.

Er is ook ruimte voor het delen van zorgen en het stellen van vragen. Er wordt ook geprobeerd om iemand te laten aansluiten die eventuele vragen op medisch gebied(bv rond besmettingen) kan beantwoorden.

Mogelijk hebben we op niet alle vragen meteen een antwoord, maar hier komen we dan later bij jullie op terug.

Aanmelden voor de Webinar kan via het digitale aanmeldingsformulier. Deze Webinar staat ook in relatie met de nieuwste Q&A.