update Q-A OCW

Thema: Corona

27-11-2021

Hierbij de versie van 27 november. Ook de protocollen, het servicedocument OCW worden weer komende week hierop aangepast.

Welke aanvullende maatregelen gelden er o.a. per 28 november voor de scholen?

Aan scholen is eerder al dringend geadviseerd om de basisregels na te leven en activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. De volgende aanvullende maatregelen zijn ingevoerd:

  • Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing in en rond de school (zoals trappenhuis, aula/kantine, wc en gangen) voor leerlingen en personeel in het V(S)O en voor het personeel van het PO en S(B)O. Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 wordt dwingend geadviseerd om bij verplaatsing een mondkapje te dragen.
  • Alle leerlingen in het vo en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het PO en S(B)O krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen. Dat geldt ook voor al het onderwijspersoneel van deze sectoren dat op school werkt. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd. Dit aangepaste beleid wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt door het ministerie van OCW in overleg met het onderwijsveld. Scholen worden naar verwachting in de eerste week van december verder geïnformeerd over het proces, waarna zij vervolgens ouders/verzorgers verder inlichten.
  • Kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten blijven nu ook thuis (er is sprake van een aanscherping van het snottebellenbeleid, alleen 0 – 4 jarigen zijn nog uitgezonderd).
  • Alle scholen wordt dringend geadviseerd om cohortering toe te passen op het niveau van groepen/klassen (kleinere bubbels binnen een klas of groep kan alleen als de ruimte het toelaat en dit niet leidt tot minder onderwijs op school).
  • Scholen hanteren gespreide pauzes.
  • Alle scholen wordt dringend geadviseerd indien mogelijk looproutes in en rondom het gebouw in te richten, waardoor sprake kan zijn van éénrichtingsverkeer.
  • Alle leerlingen die dat kunnen, moeten zoveel mogelijk zelf naar school en naar huis gaan. Het gaat er om dat het halen en brengen van leerlingen door ouders/verzorgers niet plaatsvindt als een leerling zelf naar school kan. Leerlingen die niet alleen naar school kunnen, worden door maximaal één persoon gebracht.

Het zal scholen even tijd kost om aan aangescherpte maatregelen in en om de school invulling te geven. OCW gaat ervan uit dat scholen dit zo spoedig mogelijk invoeren.

Ook wellicht interessant:

Een schoolbestuur mag aanvullende maatregelen invoeren, hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Het schoolbestuur moet de noodzaak en proportionaliteit van eventuele aanvullende maatregelen onderbouwen;
  • De aanvullende maatregelen moeten passen binnen de besluiten die het kabinet heeft genomen op basis van advisering door het OMT;
  • Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden. Het is belangrijk dat het schoolbestuur aan leerlingen en ouders/verzorgers in duidelijke taal uitlegt waarom de school tot deze maatregel(en) besluit.

Bron

ps het bovenstaande zijn ‘slechts’ twee gedeeltes uit de Q&A, voor alle informatie download de Q&A