PO en VO gelijk salaris?!

10-12-2021

Salarissen op GO scholen gaan omhoog als het aan de formerende partijen ligt.

De formerende partijen van Rutte IV willen de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs dichten door het salaris van leraren in het primair onderwijs te verhogen.

Ook willen VVD, D66, CDA en ChristenUnie plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs, het miljardenplan dat tijdens de coronacrisis werd opgezet om onderwijsachterstanden te verkleinen, permanent maken. Bron

Dit zou een einde betekenen aan de loonkloof in funderend onderwijs. Ook een langdurige structurele investering. We juichen dit toe en ervaren dat er naar ons (en anderen) geluisterd is.

We gaan ervanuit dat dit op kortere termijn ook leidt tot een Wet Funderend Onderwijs. Hier pleiten we al een aantal jaar voor!