Scholen na kerstvakantie open

Thema: Corona

03-01-2022

Het kabinet heeft besloten dat ook de GO scholen hun deuren weer mogen openen vanaf maandag 10 januari.

Op onze scholen blijven dezelfde corona-maatregelen gelden als voor 18 december. We zijn blij met het kabinetsbesluit en gaan graag samen met anderen met het nieuwe kabinet in gesprek over een coronastrategie voor de langere termijn.  

De belangrijkste coronamaatregelen voor scholen (deze zijn ongewijzigd): 
  • Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand van elkaar en werkt zoveel mogelijk thuis als zij geen bijdrage leveren aan het primaire proces. 
  • Dringend advies voor leerlingen in de bovenbouw van het po (vanaf groep 6) om mondkapjes te dragen in de gangen en bij het bewegen in de school. Voor leerlingen in het vso en voor onderwijspersoneel is het verplicht om mondkapjes te dragen bij het verplaatsen binnen de school. 
  • Dringend advies voor leerlingen in de bovenbouw van het po, leerlingen in het vso en onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen. Het aanvragen van de gratis zelftesten kan via de online aanvraagmodule voor scholen. 
Wel is er een versoepeling in de quarantaineregels:

Onderwijspersoneel hoeft niet in quarantaine bij een besmetting in de klas. Dit wordt veilig geacht, omdat het meeste onderwijspersoneel inmiddels een boosterprik heeft gehad. 

De Q&A van het ministerie van OCW wordt de komende dagen aangepast.