Update Doelgroepenmodel

10-01-2022

Ook de ontwikkelingen t.a.v. het Landelijk Doelgroepenmodel gaan achter de schermen in volle gang door!

Het ministerie heeft een voorstel van de werkgroep in beraad, waarin een actieplan voor de komende jaren is uitgewerkt, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. We verwachten zeer binnenkort daar meer over te kunnen vertellen.   

Het aanpassen van de kijkwijzers en handleiding staan voor het schooljaar 2021-2022 op de ontwikkelagenda. Op onderdelen is het LDGM aangepast in 2021 en dat heeft gevolgen voor de bestaande onderleggers.

Daarnaast klinkt vanuit het veld de roep om de onderleggers (nog)scherper te formuleren om onderlinge afstemming en eenduidigheid in het hanteren van het model en de terminologie te vergroten. De grootste uitdaging voor ons allen is om de kijkwijzers zo te formuleren dat alle schoolsoorten zich erin herkennen. 

Verschillende scholen(groepen) hebben al eigen uitwerkingen gemaakt van kijkwijzers en onderleggers. Dat is voor de werkgroep dan ook de eerste actie; inventariseren wat de betrokken scholen en werkgroepleden reeds hebben ontwikkeld. Deze inventarisatie wordt in januari 2022 aan de werkgroepleden voorgelegd.

In februari worden alle inzendingen geanalyseerd en geordend, om een basis te leggen voor de ontwikkeling van 1 landelijke onderlegger. In maart komen alle werkgroepen bij elkaar om tot een gezamenlijk voorstel te komen dat wordt voorgelegd aan de leden van de Sectorraad GO.  

Zodra we groen licht hebben vanuit het ministerie wordt een (online) aftrap georganiseerd, waarin het actieplan en het onderzoek worden toegelicht. Houd onze website en de nieuwsbrief in de gaten voor verdere informatie!

Namens de stuurgroep en kartrekkers LDGM wens we iedereen een fantastisch 2022 toe, vol inspiratie, plezier en mooie ontwikkelingen!