Check hoe het gaat

16-06-2022

Structurele aandacht voor psychosociale zorg aan kinderen in de
kinderrevalidatie

De Kwaliteitsstandaard psychosociale zorg kinderrevalidatie is nu beschikbaar op
www.revaliderendoejesamen.nl. Het doel van deze kwaliteitsstandaard is om de psychosociale
zorg aan kinderen in de kinderrevalidatie en de gezinnen waarin zij opgroeien structureel te
verbeteren.

Op de site www.revaliderendoejesamen.nl staat ook de Check-hoe-het-gaat-monitor voor
zorgprofessionals. Deze monitor geeft informatie en handvatten om met elkaar in gesprek te gaan.

Hier vind je meer informatie.