Inspiratie afstandsonderwijs

Sommige jongeren gaan niet meer naar school of zijn enige tijd niet in staat om fysiek onderwijs op school te volgen.

In het land zijn, ondanks de beperkte ruimte die daarvoor tot op heden wettelijk geboden wordt, verschillende initiatieven ontplooid om deze jongeren toch onderwijs buiten het schoolgebouw ofwel ‘afstandsonderwijs’ te bieden. In dit boekje presenteert Steunpunt Passend Onderwijs een aantal voorbeelden van afstandsonderwijs die nu al gerealiseerd zijn.