GO op bezoek De Lans

15-07-2022

(Vrije) SO en VSO school de Lans is een levendige, lerende, uitnodigende school waar ontwikkelingsgericht onderwijs wordt gegeven, zodat iedere leerling zich met zijn/haar kwaliteiten kan ontwikkelen.

Waar gaan zij voor?
  • Voor leerlingen die in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs vastlopen en een veilige haven zoeken om vandaar uit weer tot leren te komen
  • Voor leerlingen die moeite hebben met leren en behoefte hebben aan kleine klassen en een helder stappenplan
  • Voor leerlingen die de weg naar school weer willen vinden en aandacht en respect verdienen.

Uitdagen en elkaar inspireren

Het vrije (speciaal) schoolonderwijs (nog meer) vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren.

Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

Bij ons bezoek zien we dit ook o.a. terug in het praktijkvormend onderwijs op deze school. Dit wordt ook weerspiegeld in wat wordt aan geboden qua leermiddelen, stages en het echt samen ‘en route’ zijn.

Wij zijn daar ook bij een diploma uitreiking waarbij we een mooi doorkijkje krijgen in wat een leerling aangeboden krijgt en hoe deze zich in ontwikkeld heeft.

Vooral de zorgvuldigheid, aandacht hebben voor (elkaar), het (ook) zelf laten en mogen ontdekken, valt ook daar weer op.

Echter wat zijn woorden, wellicht geeft een ‘VLOG’ een nog betere indruk: