contact & helpdesk.

adres.

Postadres
Postbus 85246
3508 AE Utrecht

Bezoekadres
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
030 – 638 59 77
info@gespecialiseerdonderwijs.nl

helpdesk.

Voor vragen over gespecialiseerd onderwijs kan je terecht bij onze helpdesk. In de meeste gevallen helpen wij je meteen, soms verwijzen we je door. We nemen in ieder geval zo spoedig mogelijk contact met je op. Liefst even in een gesprekje. Vaak zit er achter een vraag nog een vraag verscholen.

De helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 16.00 uur via 030 – 638 59 77. Via de mail is de helpdesk te bereiken via info@gespecialiseerdonderwijs.nl.

steunpunten autisme.

Voor onderwijsondersteuning bij autisme kan je terecht bij de regionale steunpunten autisme.

ouders.

Speciaal voor ouders is er het informatiepunt Ouders & Onderwijs, telefoonnummer 0800-5010. Voor vragen op het gebied van onderwijs en zorg kunnen ouders terecht bij Ieder(in), telefoonnummer 0900-2356780.

Wanneer ouders en school niet tot een oplossing voor de leerling kunnen komen, dan biedt Onderwijsconsulenten gratis onafhankelijk advies of bemiddeling, telefoonnummer 070 – 312 28 87.

gemeenten en jeugdinstellingen.

De website www.aanpakmetandereogen.nl bevat veel praktische informatie over de verbindingen tussen het (passend) onderwijs en de jeugdhulp.

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!