contact & helpdesk.

adres.

Postadres
Postbus 85246
3508 AE Utrecht

Bezoekadres
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
030 – 638 59 77
info@gespecialiseerdonderwijs.nl

helpdesk.

Voor vragen over gespecialiseerd onderwijs kan je terecht bij onze helpdesk. In de meeste gevallen helpen wij je meteen, soms verwijzen we je door. Stel je vraag direct door dit formulier in te vullen.

persvoorlichting.

Alain van de Haar
Directeur Sectorraad GO
a.vandehaar@gespecialiseerdonderwijs.nl
06 815 778 12

steunpunten autisme.

Voor onderwijsondersteuning bij autisme kan je terecht bij de regionale steunpunten autisme.

ouders.

Speciaal voor ouders is er het informatiepunt Ouders & Onderwijs, telefoonnummer 088-6050101. Voor vragen op het gebied van onderwijs en zorg kunnen ouders terecht bij Ieder(in), telefoonnummer 0900-2356780.

Wanneer ouders en school niet tot een oplossing voor de leerling kunnen komen, dan biedt Onderwijsconsulenten gratis onafhankelijk advies of bemiddeling, telefoonnummer 070 – 312 28 87.

gemeenten en jeugdinstellingen.

De website www.aanpakmetandereogen.nl bevat veel praktische informatie over de verbindingen tussen het (passend) onderwijs en de jeugdhulp.