3de bijeenkomst Intervisie-sessie ZMOLK LVB+

datum:
23-09-2021
Locatie:
Online via Teams

Tijdstip: 15.30 – 17:00 uur

Jaarplanning 2021: Donderdag 1 juli 2021, Donderdag 23 september 2021, Donderdag 9 december 2021

In deze (in principe) besloten intervisiegroep gaan we aan de slag met casussen gerelateerd aan ZMOLK LVB + in relatie met de theorie. Elke keer wordt minimaal 1 casus besproken. Dit is in samenwerking met Kenniscentrum LVB.

Met de (vaste) leden wisselen we expertise uit en denken we indien nodig om. Twee keer per jaar is er een ‘instroommoment’ voor nieuwe leden. Bij voldoende animo kunnen we ook een extra groep starten.

Ben je geïnteresseerd om in de toekomst deel te nemen aan deze intervisiegroep meld je dan aan bij: info@gespecialiseerdonderwijs.nl. (verwijs dan even naar deze website pagina).

andere activiteiten.