GOngres | Slotevent van De week van het gespecialiseerd onderwijs

Onderwerp: Het GOngres

datum:
04-11-2022
Locatie:
Prodentfabriek in Amersfoort

De week van het gespecialiseerd onderwijs van 31 oktober tot 4 november 2022 is een week vol verwondering, expertisedeling en het actief aan de slag gaan. Deze week verdient een spetterende afsluiting en dat is precies wat wij – Siméa, Vivis en Sectorraad GO – op vrijdag 4 november met het GOngres voor je in petto hebben. Tijdens dit slotevent nodigen wij de leden van onze organisaties uit om naar de Prodentfabriek in Amersfoort te komen om deel te nemen aan een afwisselend, inspirerend programma met o.a. onderzoeker Bert Wienen, journalist Joris Luyendijk en Hans Spekman, directeur van het Jeugd Educatie Fonds.

Het inclusiever maken van ons onderwijs om daarmee te werken aan een inclusievere samenleving is voor de komende jaren een van onze grote ambities. Tijdens het slotevent op 4 november draait het helemaal hierom. Zo maak je kennis met de inspiratiebronnen van de voorzitters van Siméa, Vivis en Sectorraad GO, woon je interessante sessies bij en ga je de verdieping in tijdens een wandeling.

De sessies draaien om de volgende drie thema’s 1) Versterken van de samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd 2) Versterking van de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg en 3) Versterken van het pedagogische klimaat rondom het kind langs de lijn van de Rijke Schooldag en Gezonde School. De plenaire spreker van deze dag is Bert Wienen, associate lector Jeugd. Hij heeft als professional en projectleider in zowel de jeugdhulp als in het onderwijs gewerkt. Bert is gepromoveerd op een proefschrift over Inclusive education en de rol van psychiatrische diagnoses in de onderwijscontext.


 

andere activiteiten.