Algemene Leden Vergadering (ALV)

datum:
18-06-2021
Locatie:
Online via Teams

Tijd: 15:00 tot 16:00 uur

Op vrijdag 18 juni vindt de Algemene Leden Vergadering van de Sectorraad GO plaats. In deze vergadering informeren we onze leden graag over de stand van zaken m.b.t. de nieuwe vereniging.

Een belangrijk agendapunt is ook de profielschets voor nieuwe bestuursleden, deze moet vastgesteld zijn alvorens nieuwe bestuursleden benoemd kunnen worden tijdens de ALV in oktober. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden.

De officiële aanmelding is gesloten, voor aanmelden stuur een bericht naar g.valster@gespecialiseerdonderwijs.nl

We ontmoeten jullie graag de 18de!

andere activiteiten.