ALV Sectorraad GO

datum:
28-06-2022
Locatie:
via Teams

Dinsdag 28 juni om 15:00 uur vindt, zoals eerder aangekondigd, de ALV van de Sectorraad GO plaats.

Op de agenda staan het meerjarenplan, de verkiezing van de nieuwe bestuursleden en de route naar inclusiever onderwijs.

Voor dit laatste agendapunt is OCW  aanwezig om met ons in gesprek te gaan over de ambities rondom inclusiever onderwijs en de ambities om hierin versnelling te krijgen.

Ook zal er een korte presentatie zijn over de week van het GO

We hopen dan ook vele leden digitaal te ontmoeten.

van 15:00 tot 16:30 uur

andere activiteiten.