Kennisfestival GO

datum:
20-06-2023
Locatie:
De Lievelinge, Haarweg 6, 4214 KL Vuren

Tijdstip: 14:30 – 20:00 uur (aansluitend eten en drinken) inloop vanaf 14.00 uur

ALV van 14:30 -15:00 uur

Kennisfestival vanaf 15:00 uur

Op deze 20 juni organiseren we als Sectorraad GO rondom 8 thema’s ons eerste Kennisfestival. Dit aansluitend aan de ALV. De thema’s zijn:

  • Passend, inclusief onderwijs
  • Doelgroepenmodel
  • Onderwijs en zorg
  • Medewerkerstekort, P&O, CAO
  • Onderwijskwaliteit en inspectie
  • Wetenschap en onderzoek
  • Werktoeleiding, stages en doorstroom
  • Bedrijfsvoering en bekostiging

Met leden gaan we in gesprek over welke zaken hierbij spelen en wat de ambities en inzet van de Sectorraad GO hierop kan/moet zijn. Alle informatie over het programma van het Kennisfestival lees je hier.

Wil je je aanmelden? Er zijn een aantal plekken vrijgevallen waardoor je je nog kunt aanmelden via deze link.

Tevens willen wij je vragen om alvast 24 november 2023 te reserveren voor het GOngres.

andere activiteiten.