Webinar Arbeidstoeleiding was VOL

datum:
12-03-2021
Locatie:
Online

Tijdstip: van 10:30 tot 12:30 uur

Aanmelden was helaas niet meer mogelijk. Maar alles werd opgenomen dus terugkijken wel!

Wilt u graag terugkijken? Dan kunt u hier doen!

Het Kennisteam Arbeidstoeleiding van de Sectorraad GO organiseerde in samenwerking met de Sectorraad Pro op vrijdag 12 maart a.s.  van 10.30 – 12.30 een webinar over een drietal onderwerpen die te maken hebben met Arbeidstoeleiding. Iedere medewerker die binnen het vso of het praktijkonderwijs met dit onderwerp te maken heeft, werd hiervoor van harte uitgenodigd.

Allereerst werden we door Wendy van Merrebach en Andrej Vajner van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geïnformeerd over de aanvullende Europese crisismiddelen ESF 2014-2020 REACT-EU die ook bedoeld zijn voor de vso- en pro leerlingen. Doel van dit onderdeel was om jullie wegwijs te maken in de manier waarop deze aanvullende middelen kunnen worden ingezet.

In het tweede blokje informeerde Landelijk Kwartiermaker Arbeidstoeleiding vso-pro Patrick Hallink ons over het gezamenlijk traject van Sectorraad Pro en Sectorraad GO om in iedere Arbeidsmarkt Regio (AMR) een coördinator vso-pro te realiseren. Over het hoe en waarom praatte Patrick (die door en voor beide Sectorraden deze activiteiten uitvoert) ons bij.

Tot slot lichtte Mouris Boer alle ins en outs toe over het vso-schooldiploma, een traject waarbij hij nauw betrokken is.

De sprekers hadden ieder ongeveer 20 minuten tijd om hun verhaal te doen.

Klik hier om het programma in te zien.

andere activiteiten.