Bijeenkomsten bovenschoolse voorzieningen

datum:
07-10-2021
locatie:
online

15:00 tot 17:00 uur

De eerste online bijeenkomst (boven-)schoolse voorzieningen van de editie 2021 is pas net achter de rug en er wordt alweer druk nagedacht over de volgende bijeenkomst.

Op deze pagina is de eerste bijeenkomst terug te kijken. Na de zomervakantie wordt er meer informatie over het programma gedeeld. De bijeenkomst start met een ludieke plenaire opening. Daarna gaan de deelnemers elkaar in vier verschillende workshops. Hierin komen thema’s aan de orde als:

  • Wat betekent de nieuwe wet burgerschap voor de burgerschapslessen in de (boven-)schoolse voorziening.
  • Hoe bied ik een passend arrangement voor leerlingen met sterk internaliserende problematiek?
  • Hoe borg ik handelingsadviezen binnen de overdracht naar de reguliere school?
  • Hoe kan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het OPDC en de reguliere school vormgegeven worden?

Reserveer de datum vast in je agenda! Begin september is er meer informatie beschikbaar over het programma en staat de aanmeldmogelijkheid open op de websites van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nji.

Tot 7 oktober!

andere activiteiten.