De stem van de leerling

datum:
09-02-2021
locatie:
Online

Tijdstip: 15:30 – 16:30 uur

De stem van de leerling is voor ons belangrijk. Leerlingen houden ons scherp, brengen ons op ideeën en voorzien ons van gevraagd en ongevraagd advies.

Deze expertgroep is er verantwoordelijk voor dat de leerling zijn stem kan laten horen. We onderzoeken de mogelijkheden om dit te doen (op termijn) in samenwerking met LAKS. Zij hebben veel ervaring, zijn onafhankelijk en kunnen je tips en trucs leren.

Voor voorzitters van leerlingenraden van onze VSO-scholen organiseren wij (digitale) bijeenkomsten en brainstormsessies en faciliteren wij waar mogelijk. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 9 februari en de tweede op 12 maart. Allebei starten deze om 15.30. We hopen dan op (maximaal) 10 voorzitters.

Oproep

Voor deze expertgroep zijn wij op zoek naar voorzitters van leerlingenraden VSO. Wil jij een bijdrage leveren aan de stem van de leerling? Meld je dan aan! Dat kan via info@gespecialiseerdonderwijs.nl

Natuurlijk kun je ons ook bellen of mailen voor meer informatie!

andere activiteiten.


En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!