Expertisesessie Implementatie Burgerschap

datum:
14-09-2023
Locatie:
Online, via Teams

Tijdstip: 15:30-16:30 uur

Vanuit onze leden kwam de vraag om expertise te delen over hoe burgerschap vorm te geven in het GO.

We organiseren daarom samen met (en onder leiding van) het Expertisecentrum Burgerschap deze sessie.

Naast het uitwisselen van ervaringen, dillema’s en oplossingen van elkaar, te horen krijgen wat het Expertisecentrum Burgerschap voor je kan betekenen, neemt Remko Grandia van Stichting Verderwijs jullie ook stap voor stap mee in hoe zij tot een goede implementatie van het burgerschapsonderwijs gekomen zijn.

Aan de orde komt waar zij als school begonnen zijn, hoe zij hun missie en visie tot burgerschap gevormd hebben en hoe zij hun team hebben meegenomen in het implementatieproces.

Ook wordt er in deze sessie gekeken naar hoe zij de burgerschapsdoelen concreet hebben gemaakt en hebben omgezet in leerlijnen.

Als laatste kijken we naar de wijze waarop stichting Verderwijs de mogelijkheid heeft gecreëerd om deze doelen te scoren in Parnassys.

Meld je aan als je interesse hebt!

Na aanmelding ontvangt u voor aanvang van deze expertisesessie een Teamslink om in te loggen via Outlookagenda.

Aanmelden Expertisesessie Implementatie Burgerschap

  • Wanneer je gebruikmaakt van onze dienstverlening ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van de levering van deze dienst. Lees meer over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan in onze privacyvoorwaarden.

andere activiteiten.