Feestelijke Launch

datum:
09-03-2022
Locatie:
online

Tijdstip: 13:00 – 16:00 uur (alle professionals binnen onderwijs, gemeente en jeugdhulp die te maken hebben met jongeren die schoolverzuim laten zien, zijn welkom)

Weten wat werkt: Op weg naar een roadmap voor interventies bij schoolweigering

We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat de Launch van het Weten Wat Werkt onderzoek 9 maart zal plaatsvinden. We hebben de afgelopen weken afgewacht of het wellicht mogelijk zou zijn de bijeenkomst fysiek plaats te laten vinden, maar helaas zit dat er nog niet in. Daarom zal dit een online bijeenkomst zijn.

“Hoe kunnen we kinderen en jongeren helpen die niet of zeer beperkt naar school gaan door emotionele stress (zoals angst, depressie en onverklaarde lichamelijke klachten)?”

Deze vraag staat centraal op woensdag 9 maart van 13:00 tot 16:00 uur tijdens de feestelijke ‘launch’ van het door de NRO gesubsidieerde onderzoek: 

Weten Wat Werkt: Op weg naar een roadmap voor interventies bij schoolweigering

(Heyne, D., Brouwer-Borghuis, M., Vermue, J., van Helvoirt, C., & Aerts, G. J. W., 2021)

De term schoolweigering is in het wetenschappelijk onderzoek gangbaar, echter in de praktijk nog minder bekend. Het verwijst naar de hierboven genoemde groep jongeren die veel spanning ervaren bij het naar school gaan. Professionals en ouders worstelen regelmatig met de vraag hoe deze jongeren het beste begeleid kunnen worden.  

Om een beeld te kunnen vormen van mogelijke bouwstenen in de ondersteuning van jongeren met schoolweigering, zijn in dit onderzoek 21 interventies geïnterviewd, die zich specifiek richten op jongeren met schoolweigering. Het betreft zowel interventies vanuit onderwijs, jeugdhulp als interventies die een combinatie van beiden zijn. Ook de ervaringen van jongeren en ouders die deel hebben genomen aan de interventies zijn in het onderzoek meegenomen.

Op 9 maart  worden de resultaten van het onderzoek “Weten wat werkt” met u gedeeld. Daarnaast heeft u heeft de mogelijkheid deel te nemen aan workshops en kunt u persoonlijk in gesprek gaan met de professionals die deelgenomen hebben aan het onderzoek. Tevens zal er aandacht geschonken worden aan het landelijke Kennisteam Schoolweigering, van waaruit dit onderzoek ontstaan is. De organisatie van de bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het NJI.

Na het inschrijven ontvang u, uiterlijk een week voor de bijeenkomst, informatie over de verschillende subsessies inclusief linkjes naar de verschillende sessies.

Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden.      

andere activiteiten.