Informatiebijeenkomst ‘Intensieve samenwerking regulier-speciaal onderwijs’

datum:
01-04-2022
Locatie:
Online

Tijdstip: 10:00 – 12:00 uur (online)

Tijdens deze bijeenkomst kunnen scholen hun vragen stellen rond intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en/of het indienen van een experimentaanvraag in het kader van de Beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs (voor 1 juni 2022).

Tijdens de bijeenkomst is er naast de mogelijkheid om vragen te stellen ook aandacht voor de publicatie ‘Een goed voorbereide start’. Tijdens deze online bijeenkomst wordt er ook ingegaan op de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het programma Samenwerking/integratie regulier en speciaal onderwijs dat het NCOJ uitvoert voor en in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs.

Praktische informatie

Bij aanmelding voor deze bijeenkomst kun je op het inschrijfformulier alvast je vragen stellen.

Voor wie: scholen po-vo en go

Kosten: Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden

andere activiteiten.